Telemarketing to przede wszystkim rozmowa.Contact Center Outsourcing

Nasza oferta obejmuje

Telemarketing to przede wszystkim rozmowa.

Telemarketing to przede wszystkim rozmowa. Telemarketing to wykonywana przez wyspecjalizowane Call Center usługa interaktywnego kontaktu z Klientem poprzez rozmowy telefoniczne. Jego zastosowanie jest równie szerokie, jak szeroka jest tematyka codziennych rozmów.

Nieocenione zalety.
Telemarketer działa dynamicznie i reaguje adekwatnie do sytuacji. Dopasuje rozmowę do płci rozmówcy, jego zasobów pojęciowych, nastroju, zainteresowań a nawet charakteru. Dzięki temu podtrzyma rozmowę i tak ją ukierunkuje, aby osiągnąć wyznaczony cel.

Efektywność kontrolowana.
Rozmowy są nagrywane, analizowane i precyzyjnie raportowane. Pozwala to na ocenę efektywności oraz na zdobycie bezcennych informacji dodatkowych, często inspirujących do nowych projektów i wdrożeń.

Skuteczność i korzyści płynące z telemarketingu.
Telemarketing jest narzędziem niezwykle skutecznym, zarówno przy promocji towaru, usługi bądź marki, jak i przy obsłudze Klienta, konkursach, sondażach i pozyskiwaniu informacji. Świetnie sprawdza się przy tworzeniu wizerunku Firmy, która realnie interesuje się opinią swoich Klientów.